Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ras i Leksvik

Evakueringen av Kroaområdet i Leksvik opprettholdes fram til nærmere beskjed blir gitt lørdag 23. juni kl. 14.00.  Vi oppdaterer saken på forsiden av vår hjemmeside. 

 

 

 

 

Priser

Spørsmål og svar om vanngebyret i Kommunestyret 24. april 2018

 

Betaling for vann

Hvis du har kommunalt vann og avløp, betaler du for tjenesten via kommunale avgifter. Kommunestyret vedtok et gebyrregulativ for Indre Fosen kommune før sammenslåinga av Rissa og Leksvik. Det betyr at avgiften for vann og avløp regnes ut på en annen måte enn tidligere.

(artikkelen fortsetter under filmen)

Slik regnes vanngebyret ut:

Gebyret for vann og avløp, består av en a) fastdel og en b) forbruksdel. 

&

 

a) Den faste delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Hytter og fritidsboliger 1 847 kr (+ 25% mva = 2 309 kr) 1 539 kr (+ 25% mva = 1 924 kr)
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 1 847 kr (+ 25% mva = 2 309 kr) 1 539 kr + 25% mva = 1 924 kr)
mva= merverdiavgift, 25%

 

b) Forbruksdelen: Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen din for det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.

Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
13 kroner (+ 25% mva= 16,25 kr) 8 kroner (+ 25% mva = 10 kr)
mva= merverdiavgift

 

Hvis du har installert vannmåler, betaler du for det faktiske forbruket ditt:

Antall brukte kubikkmeter med vann X enhetspris per kubikkmeter vann/avløp. I tillegg må du legge til 25 prosent merverdiavgift. Dette legger du til fastdelen for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Hvis du ikke har installert vannmåler, regner vi gebyret ut ifra bruksarealet i boligen din:

Du skriver antall kvadratmeter bruksareal X 1,5. Antall brukte kubikkmeter med vann X prisen per kubikkmeter vann/avløp. I tillegg må du legge til 25 prosent merverdiavgift. Dette legger du til fastdelen, for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler 1/2 abonnement- og forbruksgebyr sammenlignet med hytte/fritidsbolig med innlagt vann.

Tillegg svømmebasseng: Forbruk på vann er stipulert til 60 m3, og forbruk avløp er stipulert til 60 m3.

 

Stipulert forbruk for driftsbygninger i landbruket

Under ser du hva kommunen stipulerer som forbruk for driftsbygninger i landbruket, ut ifra antall gjødseldyrenheter (GDE). Finn kategorien din, og gang stipulert forbruk med 13 (+25% mva=16,25) kr for å få beløpet du skal betale i vanngebyr.
Kategori Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
Uten husdyrhold 130 kubikkmeter (m3) 150 m3 uansett hvor mange husdyr du har.
Under 10 GDE 200 m3
10 til 19 GDE 300 m3
20 til 29 GDE 400 m3
30 til 39 GDE 500 m3
40 til 49 GDE 600 m3
50 til 59 GDE 700 m3
Over 60 GDE 800 m3

 

Vannmålerleie

Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 383 kr (+ 25% mva = 479 kr)
26 til 50 mm 423 kr (+ 25% mva= 529 kr)
51 med mer og større (flensemålere) 1 297 kr (+ 25% mva=1 621 kr)
Spesielle målere (kombimålere) 1 800 kr (+ 25% mva= 2 250 kr)
Ta kontakt med kommunen for å installere vannmåler
mva = merverdiavgift

Kommunestyret i Indre Fosen vedtok i desember 2017 ny forskrift for vann og avløp. Der kommer det fram at kommunen skal ta over alle vannmålere knyttet til kommunale vannverk. Årsaken til dét, er at kommunen vil ha kontrollen med vannmålerne, når det gjelder kvalitet og utskifting-turnus.

Kommunen eier, du leier

Indre Fosen kommune vil fra 2018 eie vannmåleren, og du som forbruker betaler ei årlig leie for den. Dette legges til vanngebyret og er en del av fakturaen(e) for kommunale avgifter knyttet til eiendommen din.

Indre Fosen kommune vil skifte ut vannmålere som er installert før 2005, dette ut at disse nå er for gamle til å gi pålitelige målinger. Vi vil ta nærmere kontakt for de eiendommene dette gjelder. Kommunen betaler for installeringen og den nye vannmåleren. Arbeidet vil pågå i hele 2018, med mål om at alle vannmålere fra før 2005 er byttet ut innen 2019.

Kommune vil også kontakte de som har målere av nyere dato og bli enige om en innløsningspris ut fra alder og kvalitet.

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.