Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pris og betaling

Prisen for barnehageplass er den samme for alle barnehagene i kommunen. Prisen for mat, bestemmes av den enkelte barnehagen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert betaling (les nederst i artikkelen).

Februar 2018: På grunn av oppstart Indre Fosen kommune, kommer barnehagefaktura for januar først i midten av februar. Det vil si at det blir 2 fakturaer for januar og februar i februar 2018.

 

Prisen for barnehageplassen

Prisen for opphold i barnehage bestemmes av Kommunestyret.

Barnehager: foreldrebetaling Når du har barn i barnehage, betaler du 11 ganger i året. Prisene under gjelder for både kommunale og private barnehager i kommunen. Familier med lav inntekt: Hvis husstanden til barnet har under 533 500 kroner i årlig inntekt, har du krav på reduksjon i betalingen. Du må søke om det. Mat: Matpenger vil variere noe mellom barnehagene alt etter hvilket mattilbud som gis. Matpengene kommer i tillegg, og bestemmes av den enkelte barnehage. Søskenmoderasjon: Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, får du 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre og eventuelt flere.
Antall dager i uka barnet har barnehageplass Pris
5 dager (42,5 timer per uke) 2910 kr per måned
4 dager (34 timer per uke) 2328 kr per måned
3 dager (25,5 timer per uke) 1746 kr per måned
Betaling for levering/henting av barn utenfor åpningstidene 205 kr per påbegynte time
Kjøp av ekstradager 308 kr per dag

Betaling for mat

Betaling for mat er det barnehagene selv som bestemmer, i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Betalingsfrist

Betaling skjer forskuddsvis innen den 20. i hver måned. Du betaler for 11 måneder i året.

Betaling ved sykdom

Når et barn er fraværende på grunn av sykdom i mer enn tre sammenhengende uker, skal du kun betale halv pris for det tidsrommet barnet er sykt. Du må da legge fram legeerklæring. Betaling for mat faller bort for perioder med redusert foreldrebetaling. 

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Manglende betaling for to måneder fører til oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. En slik beslutning fattes av barnehagen ved styrer. Før oppsigelsen gjennomføres, skal styreren sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foresatte som er ansvarlig for å bidra til å klargjøre relevante forhold i nært samarbeid med styrer.Det skyldige beløpet innfordres på vanlig måte etter kommunale bestemmelser. 

Levering/henting utenfor åpningstiden

Barnehagens eier krever ekstra betaling for levering/henting av barn utenfor åpningstidene. Det er Kommunestyret som fastsetter takstene for dette. 
Kjøp av ekstradager

Hvis barnehagen har kapasitet, er det mulig å kjøpe ekstra oppholdstid i barnehagen. Taksten fastsettes av Kommunestyret (se prislista over). 

Søk om redusert betaling

Har husstanden der barnet bor en samlet brutto årsinntekt på under 533 000 kroner? Da har dere krav på reduksjon i barnehagebetalingen. Hvis barnet er over tre år og dere har en samlet brutto årsinntekt under 462 000 kroner, har dere i tillegg krav på gratis kjernetid i barnehagen.

  • Reduksjon i foreldrebetaling gis til familier med inntekt under 6 prosent av maksprisen for en barnehage. Det vil si at husholdningen har en samlet inntekt på under 533 500 kroner.
  • Gratis kjernetid (20 timer) gjelder for 3-, 4- og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 462 000 kroner. Barn som har rett til gratis kjernetid, har også rett på reduksjon i foreldrebetaling.
  • Foreldrebetalingen skal beregnes ut ifra samlede skattepliktige kapital- og personinntekt i den husholdningen der barnet har sin folkeregistrerte adresse.
  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et :ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Som dokumentasjon til søknaden må du legge ved selvangivelse, de tre siste lønnsslippene og eventuell annen dokumentasjon på kapital- eller personinntekter som ikke er oppført i skattemeldingen.
  • Søknadsfrist for begge ordningene er 1. juni. Du må søke på nytt for hvert barnehageår fordi vedtaket kun gjelder for ett år.
  • Du har plikt til å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling for.
  • Fritak eller reduksjon følger lovpålagte, nasjonale regler.
  • Søk om redusert betaling her.

Har du krav på redusert betaling?

 

Plansjen viser hvordan du kan finne ut om du har krav på moderasjon. Hvis husstanden der barnet bor har en samlet brutto årsinntekt på under 533 500 kroner, har du krav på moderasjon i foreldrebetalingen. Hvis barnet er over tre år, og husstanden har under 462 000 kroner i brutto årsinntekt, har du i tillegg krav på gratis kjernetid. - Klikk for stort bilde

 

Kontakt

Bente Butli
enhetsleder Barnehage
928 21 100
Finn Yngvar Benestad
oppvekstsjef
932 08 002
Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.