Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplan for Stadsbygd kirkegård

Arealutvalget har vedtatt å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å regulere nytt areal til utvidelse av eksisterende kirkegård. Utvidelsen skal i hovedsak reguleres til grav- og urnelund, nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund samt parkeringsplass. Adkomst til kirkegården samt drifts- og parkeringsareal, sikres gjennom reguleringsplanen. Planen skal ivareta kulturlandskapets karakter og bevaring av verdifulle kulturminner innenfor planområdet. Planområdet er ca 39 daa (derav er ca 17 daa eksisterende kirkegård og parkeringsplass).

Merknader til planforslaget sendes innen 9. mars 2018 til Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa eller postmottak@indrefosen.no. 

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.