Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny frist for høring "ungdomstrinnstruktur og forskrift om skolekretsgrenser"

Sammenstilling avc designelemeneter - Klikk for stort bilde Ny høringsfrist er 7. mai kl. 23.59. Alle høringsuttalelser sendes på e-post til postmottak@indrefosen.kommune.no.

To viktige dokumenter på høring

Oppvekstutvalget i Indre Fosen kommune sender med dette på høring to dokumenter som handler om hvordan Indre Fosen skal organisere ungdomsskolene i kommunen. Skal vi fortsatt ha fem skoler med ungdomstrinn i Indre Fosen kommune?

Disse dokumentene ligger ute på høring mellom 5. februar og 7. mai 2018.

Kommunestyret vedtok i møte 8. februar 2018 at endelig behandling av saken om ungdomstrinnstrukturen i Indre Fosen utsettes til 7. juni 2018, derfor er høringsfristen utsatt til 7. mai.

 

De to dokumentene henger nøye sammen

 • Utredningen danner grunnlaget for Kommunestyrets vedtak om ungdomstrinnstruktur. Utredningen ble bestilt av Fellesnemnda i Indre Fosen høsten 2017. Dette dokumentet inneholder
  • en beskrivelse av de alternative løsninger som politikerne ønsket å utrede
  • en oversikt over utbyggings-, bemannings- og skysskostnadene ved de ulike alternativene
  • en drøfting av elevenes faglige valgmuligheter og sosiale tilbud ved de ulike alternativene
  • administrasjonens og politikernes foreløpige anbefaling – før utredningen sendes ut på høring. Synspunkter som kommer fram under høringen kan føre til at dette standpunktet endres.
 • Forskriften om skolekretsgrenser er det juridiske dokumentet, som fastsetter hvilken nærskole en elev hører til, avhengig av bostedsadresse. Forskriften vedtas umiddelbart etter at Kommunestyret har konkludert i spørsmålet om ungdomstrinnstruktur. Forskriften trer i kraft når forholdene er lagt til rette for det.

Hva ønsker politikerne svar på under høringen?

 • Kretsgrenser:
  Oppvekstutvalget legger ikke fram noe forslag om endring av grensene for de seks skolekretsene i Indre Fosen kommune. Men dersom du/dere ønsker om at det foretas justeringer i kretsgrensene – som kan føre til kortere skolevei for elevene, eller samle geografiske områder som tidligere har vært skilt pga kommunegrensen mellom Leksvik og Rissa – ber oppvekstutvalget om at disse ønskene kommer fram i høringsrunden.
 • Foretrukket alternativ til skolestruktur:
  Oppvekstutvalget ber om innspill på hvilket alternativ du/dere mener er det beste for elevene i Indre Fosen kommune. Utvalget ber om at det gis en begrunnelse for det valgte standpunktet, der det både tas hensyn til økonomi og kvalitet.

Tidsplan

 • 5. februar –7. mai: De to dokumentene sendes ut på høring.
 • 8. mai – 13. mai: Rådmannen går gjennom høringsuttalelsene og forbereder sakene for den politiske behandlingen, først i Oppvekstutvalget og så i Kommunestyret.
 • 18. mai: Sakspapirene sendes ut til Oppvekstutvalget – og rådmannens innstilling offentliggjøres.
 • 25. mai: Oppvekstutvalget fremmer innstilling overfor Kommunestyret om utredningen og den lokale forskriften om skolekretsgrenser. (Møtedato var opprinnelig 22. mai, men politikerne endret til 25. mai. Red. 21.03.2018)
 • 7. juni: Kommunestyret behandler utredningen om ungdomstrinnstruktur og vedtar lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Kommunestyret fatter sitt vedtak etter at Fylkestinget i Trøndelag har konkludert i spørsmålet om hvor videregående skole i Indre Fosen skal plasseres. Utdanningsutvalget i fylket behandler saken 11.-12. april, og fremmer sin innstilling overfor Fylkestinget, som etter planen skal fatte endelig vedtak om videregående skole i Indre Fosen 25.-26. april.

   

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.