Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ras i Leksvik

Evakueringen av Kroaområdet i Leksvik opprettholdes fram til nærmere beskjed blir gitt lørdag 23. juni kl. 14.00.  Vi oppdaterer saken på forsiden av vår hjemmeside. 

 

 

 

 

Ansattoversikt


Arealsektoren

Ansatte i avdelingen Arealsektoren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Bygg og eiendom 905 09 365 E-post
leder Kommunalteknikk 906 61 553 E-post
arealsjef 906 48 645 E-post
folkehelsekoordinator 918 63 323 E-post

Fosen IKT

Ansatte i avdelingen Fosen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
sentralbord 73 85 28 88 E-post
leder Fosen IKT 901 80 733 E-post

Helse- og omsorgssektoren

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgssektoren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
assisterende helse- og omsorgssjef 917 48 370 E-post
helse- og omsorgssjef 980 09 605 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Bo- og aktivitetstjenester

Ansatte i avdelingen Bo- og aktivitetstjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
sekretær 73 85 26 10 476 45 964 E-post
enhetsleder Bo- og aktivitetstjenester 924 40 296 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Bo- og aktivitetstjenester - Bo og aktivitetstjenesten i Rissa

Ansatte i avdelingen Bo og aktivitetstjenesten i Rissa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 29 77 468 33 739
virksomhetsleder i Rissa 413 39 661 E-post
Fagleder, team Årnsetflata 73 85 29 39 924 88 774 E-post
Fagleder, team Bergeekra 73 85 29 77 920 83 171 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Bo- og aktivitetstjenester - Bo- og aktivitetstjenester i Leksvik

Ansatte i avdelingen Bo- og aktivitetstjenester i Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
970 03 874
916 50 564 900 97 472 911 26 386
916 50 563
917 83 281
952 19 109
Fagleder, Yttermyran og Kalvtrøa 904 75 829 E-post
virksomhetsleder i Leksvik 418 62 622 E-post
Fagleder, Rønningstad 904 71 242 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Eksterne aktører

Ansatte i avdelingen Eksterne aktører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 82 34 70
https://fosen-helse.no/tjenester/
72 82 34 50
Psykisk helsehjelp for barn og unge: http://www.psykologtuvamoldejensen.no/ 984 83 063
73 85 30 00

Helse- og omsorgssektoren - Fosen barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helg/helligdag 73 89 90 90
73 85 29 50 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Helse - Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
virksomhetsleder Fysio- og ergoterapitjenesten (og fysioterapeut Leksvik) 74 85 52 38 971 20 148 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Helse - Fysio- og ergoterapitjenesten - Behandlingssted Leksvik

Ansatte i avdelingen Behandlingssted Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 52 39
74 85 52 40
fysioterapeut 74 85 52 42
virksomhetsleder Fysio- og ergoterapitjenesten (og fysioterapeut Leksvik) 74 85 52 38 971 20 148 E-post
hjelpemiddeltekniker, Leksvik 74 85 52 34 482 46 302
fysioterapeut 74 85 52 41
fysioterapeut-vikar 74 85 52 41

Helse- og omsorgssektoren - Helse - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 27 00 958 41 937
helsesøster Åsly skole, 1.-4. trinn og Stadsbygd 5.-10.trinn 994 16 492 E-post
helsesøster (og skolehelsesøster Fevåg/Hasselvika skole) 958 41 937 E-post
helsesøster på Testmann Minne skole, Leksvik vg skole og på Helsestasjonen for ungdom 482 47 367 E-post
helsesøster (og skolehelsesøster Mælan skole og Skaugdalen Montessoriskole) 993 86 542 E-post
virksomhetsleder Helsestasjonen 994 45 290 E-post
helsesøster, Åsly skole, 5.-10.trinn (vikar) 958 05 459 E-post
helsesøster på Helsestasjonen for ungdom 920 81 857 E-post
helsesøster (og skolehelsesøster Stadsbygd 1.4.trinn) 994 18 032 E-post
helsesøster, Testmann Minne og Vanvikan skole 992 77 329 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Helse - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Nasjonalt telefonnummer 116117
72 48 01 00
74 85 53 00
113
73 85 28 00
ass. kommuneoverlege (koordinerende sykehjemslege, smittevern, KAD-senger, eldreomsorg, rehabilitering 900 44 619 E-post
ass. kommuneoverlege (medisinskfaglig ansvarlig for legevakt, helsemessig beredskap, overgrepsmottak) 909 87 007 E-post
kommuneoverlege (folkehelse, helseoversikt, miljørettet helsevern, barn og unge, fastleger (LSU) 918 97 919 E-post
ass. kommuneoverlege (rus, psykisk helse) E-post

Helse- og omsorgssektoren - Helse - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
hovedtelefon 468 04 304
enhetsleder Psykisk helse og rus 995 73 536 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Hjemmetjenester 472 32 588 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester - Hjemmetjenesten Leksvik

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 52 20
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Leksvik 415 25 783 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester - Hjemmetjenesten Rissa

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Rissa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 28 31
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Rissa 959 13 142 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester - Hjemmetjenesten Stjørna

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Stjørna
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 63 30
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Stjørna 909 45 946

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester - Hjemmetjenesten Vanvikan/Statsbygd

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Vanvikan/Statsbygd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 59 00

Helse- og omsorgssektoren - Koordinerende enhet - Hukommelsesteam

Ansatte i avdelingen Hukommelsesteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ergoterapeut Indre Fosen hukommelsesteam E-post
lege i Indre Fosen hukommelsesteam E-post
sykepleier Indre Fosen hukommelsesteam E-post
koordinator for Indre Fosen hukommelsesteam E-post

Helse- og omsorgssektoren - Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
hovednummer 55 55 33 33
enhetsleder Nav Indre Fosen 917 60 254 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Sykehjem

Ansatte i avdelingen Sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder sykehjem E-post

Helse- og omsorgssektoren - Sykehjem - Leksvik sykehjem

Ansatte i avdelingen Leksvik sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 52 00
virksomhetsleder Leksvik sykehjem 414 55 919 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Sykehjem - Rissa sykehjem

Ansatte i avdelingen Rissa sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 29 00

KulturCompagniet KF

Ansatte i avdelingen KulturCompagniet KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder, KulturCompagniet KF 916 25 813 E-post

Kultursektoren

Ansatte i avdelingen Kultursektoren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver næring og kulturkonsulent (permisjon til 01.11) 918 01 506 E-post
kultursjef 970 73 817 E-post

Kultursektoren - Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder Frivilligsentralen (Leksvik) 913 79 984 E-post

Kultursektoren - Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver næring og kulturkonsulent (permisjon til 01.11) 918 01 506 E-post
ungdomskonsulent 922 43 289 E-post

Kultursektoren - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kulturskolerektor 415 25 873 E-post
inspektør, Kulturskolen 992 61 072 E-post

Oppvekstsektoren

Ansatte i avdelingen Oppvekstsektoren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
oppvekstsjef 932 08 002 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Barnehage 928 21 100 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Akrobaten barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Akrobaten barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Akrobaten barnehage 73 85 56 66 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Borgly barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Borgly barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Borgly barnehage 951 60 244 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Fagerbakken barnehage

Ansatte i avdelingen Fagerbakken barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
469 42 182 E-post
482 54 534 E-post
styrer, Fagerbakken og Fevåg barnehage 980 94 618 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Fevåg barnehage

Ansatte i avdelingen Fevåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 39 40

Oppvekstsektoren - Barnehage - Fosnaheim naturbarnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Fosnaheim naturbarnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Fosnaheim naturbarnehage 73 85 10 22 975 38 268 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Skaugdalen barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Skaugdalen barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 40 85 E-post
styrer, Skaugdalen barnehage 73 85 33 00 930 81 957 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Skogly friluftsbarnehage

Ansatte i avdelingen Skogly friluftsbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Skogly friluftsbarnehage 73 85 24 10 959 41 290 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Steinvegen barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Steinvegen barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 75 75
styrer, Steinvegen barnehage 472 89 832

Oppvekstsektoren - Barnehage - Tungtrø gårdsbarnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Tungtrø gårdsbarnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Tungtrø gårdsbarnehage 400 36 856 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Tuppen og Lillemor barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Tuppen og Lillemor barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
413 41 843 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Vanvikan barnehage

Ansatte i avdelingen Vanvikan barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 62 97 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Årnseth familiebarnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Årnseth familiebarnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 27 362 E-post

Oppvekstsektoren - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Ansatte i avdelingen Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder PPT 73 85 27 34 971 35 240 E-post

Oppvekstsektoren - Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Skole 928 27 470 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Fevåg/Hasselvika skole

Ansatte i avdelingen Fevåg/Hasselvika skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kontortelefon 73 85 26 16 E-post
rektor, Fevåg/Hasselvika skole 404 75 709 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Mælan skole

Ansatte i avdelingen Mælan skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
vismanummer (SMS) 19123007940050 73 85 31 71 73 85 31 71

Vismanummer (SMS)  19123007940050

rektor, Mælan skole (vismanummer: 19123007940001) 934 05 121 E-post
avdelingsleder (v: 19123007940007) 995 98 469 E-post
rådgiver og sosiallærer 911 65 535 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Skaugdalen Montessoriskole (privat)

Ansatte i avdelingen Skaugdalen Montessoriskole (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
456 00 799 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Stadsbygd skole

Ansatte i avdelingen Stadsbygd skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rektor, Stadsbygd skole 917 60 190 E-post
inspektør, Stadsbygd skole 934 16 087 E-post
906 07 791

Oppvekstsektoren - Skole - Testmann Minne skole

Ansatte i avdelingen Testmann Minne skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 40 10 E-post
rektor 975 84 320 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Vanvikan skole

Ansatte i avdelingen Vanvikan skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 40 46 E-post
74 85 40 40 E-post
rektor, Vanvikan skole 74 85 40 41 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Åsly skole

Ansatte i avdelingen Åsly skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kontor 73 85 28 66 E-post
rektor, Åsly skole 926 16 553 E-post

Oppvekstsektoren - Voksenopplæring og innvandringstjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og innvandringstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder for Voksenopplæring og innvandringstjeneste 911 41 432 E-post
miljøarbeider 902 66 239
programrådgiver Indre Fosen Innvandringstjeneste 974 32 774 E-post
miljøarbeider Indre Fosen Innvandringstjeneste 974 06 184 E-post
programrådgiver Indre Fosen Innvandringstjeneste 974 32 774 E-post
avdelingsleder Indre Fosen voksenopplæring 465 41 950 E-post
flyktningkonsulent Indre Fosen Innvandringstjeneste 948 70 982 E-post
miljøarbeider Indre Fosen Innvandringstjeneste 482 18 430 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
varaordfører 913 37 137 E-post
ordfører 400 06 001 E-post

Personal og kommunikasjon

Ansatte i avdelingen Personal og kommunikasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 51 00
73 85 27 00
personalsjef 900 14 887 E-post
kommunikasjonsrådgiver 975 14 096 E-post
Kommunikasjonskonsulent / Politisk sekretær 918 88 404 E-post
avdelingsleder, Personal og kommunikasjon 917 40 403 E-post
leder, Dokumentsenteret 469 30 276 E-post

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådmann 907 44 719 E-post

Utvikling

Ansatte i avdelingen Utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver vilt og fisk 977 77 890 E-post
leder for Omstillingsprogrammet 464 25 753 E-post
rådgiver landbruk 918 85 560 E-post
rådgiver landbruk 916 50 559 E-post
rådgiver landbruk 913 98 595 E-post
rådgiver næring og kulturkonsulent (permisjon til 01.11) 918 01 506 E-post
rådgiver landbruk 452 19 160 E-post
rådgiver miljø 917 01 141 E-post
rådgiver landbruk 414 08 157 E-post
skogpådriver Lensa 994 79 767 E-post
938 70 094 E-post
leder i Utviklingsavdelinga 995 86 057 E-post

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
økonomisjef 414 78 709 E-post
73 85 27 20 E-post

Økonomi - Fosen Inkasso

Ansatte i avdelingen Fosen Inkasso
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 27 00 E-post

Økonomi - Fosen Kemnerkontor

Ansatte i avdelingen Fosen Kemnerkontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 51 20 E-post
Kemner 74 85 51 09 E-post
Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.